Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reaktion bei einem Notfall – Reakcja w sytuacji awaryjnej

Hallo, Hilfe! Kommen Sie bitte schnell! Ich brauche Ihre Hilfe!/halo, hilfe! komen zi bite sznel! iś brałche ire hilfe!/

Halo, pomocy! Proszę przyjść szybko! Potrzebuje Pani pomocy!

 

Frau Schmitt, was ist denn passiert? Was ist los? Sie sehen so blass aus!/frał szmit, was ist den pasirt! was ist los? zi zyjen zo blas ałs!/

Pani Szmitt, co się stało? Pani wygląda tak blado!

 

Ich weiss selber nicht, ich fühle mich so schwach und kann schwierig atmen. Ich habe keine Kraft. Ich kann nicht allein aufstehen./iś wajs zelba niśt, iś fyle miś zo szfach unt kan szfiriś atmen. Iś habe kajne kraft. Iś kan niśt allajn ałfsztyjen/

Sama nie wiem, czuję się słabo i ciężko mi się oddycha. Nie mam siły. Nie umiem sama wstać.

 

Stehen Sie bitte lieber nicht auf! Bleiben Sie im Bett, ich rufe den Notarzt schnell an. Was fehlt Ihnen noch?/sztyjen zi bite liba niśt ałf! Blajben zi im bet iś rufe dyn notarct sznel an. Was fyjlt inen noch?/

Proszę lepiej nie wstawać. Proszę zostać w łóżku zadzwonię szybko do lekarza. Co Pani jeszcze dolega?

 

Mir war plötzlich heiß und ich hatte Atemnot, mir ist immer noch schwindelig. Mein rechtes Bein ist eingeschlafen./mir war plycliś hajs unt iś hate atemnot mir ist ima noch szfindeliś. Majn reśtes bajn ist ajngeszlafen/

Nagle zrobiło mi się gorąco i miałam duszności jeszcze cały czas mam zawroty głowy. Moja prawa noga zdrętwiała.

 

Also Sie sollen im Bett bleiben, ich habe den Arzt angerufen. Der Krankenwagen kommt in ca. 10 Minuten./alzo zi zolen im bet blajben, iś habe dyn arct angerufen. Der krankenwagen komt in cirka zyjn minuten/

Proszę zostać w łóżku, dzwoniłam do lekarza. Karetka przyjedzie za około 10 minut.