Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

das Verkehrsmittel – środki transportu

öffentliches Verkehrsmittel /yfentliśes ferkersmitel/
publiczny środek komunikacji

der Zug /der cug/
pociąg

mit dem Zug fahren /mit dym cug faren/
jechać pociągiem

der Zug nach München/ der cug nach Mynśen/
pociąg do Monachium

jemanden zum Zug bringen /jymandyn cum zuk bringen/
zawieźć kogoś na pociąg

die U-Bahn /di uban/
metro

mit der U-Banh fahren /mit der uban faren/
jechać metrem

die U-Bahnstation/ di ubansztacjon/
stacja metra

das Flugzeug /das flugcojg/
samolot

im Flugzeug / im flugcojg/
w samolocie

mit dem Flugzeug /mit dem flugcojg/
samolotem

in ein Flugzeug einsteigen /in ajn flugcojgajnsztajgen/
wsiadać do samolotu

die Straßenbahn /di sztrasenban/
tramwaj

mit der Straßenbahn /mit der sztrasenban/
tramwajem

die Abfahrt / di abfart/
odjazd

der Abflug /der abflug/
odlot

der Abflugort / der abflugort/
miejsce odlotu

die Ankunft /di ankunft/
przylot, przyjazd

der Nachtbus / der nachtbus/
autobus nocny